გვარები სამცხე-ჯავახეთში, კოლაში, არტაანში, ტაოსა და ბორჯომის ხეობაში


ქალიაშვილი - ბოგა, ბორჯომი

 

ქამაშიძე - კახარეთი, მირაშხანი, ღორძე

 

ქარქოზაშვილი - ანდეზიტი, ბაკურიანი, ბორჯომი, მიტარბი

 

ქომოშვილი - არალი, ახალციხე

 

ქურდოვანიძე - ბორჯომი

 

ქუქჩიშვილი - ასპინძა, ახალციხე, საღრძე, საყუნეთი, ხერთვისი, ხიზაბავრა

 

ქაბულაძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 89

ქავდარისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 341

ქავთარასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 176, 177, 219, 248, 436, 463, 495

ქაზდენისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 82

ქათიბასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 267

ქათიბისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 424

ქაიმაროზასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 413, 431

ქაიმაროზისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 50, 53, 71, 86, 108, 120, 151, 180, 222, 264, 270, 278, 316, 420, 430, 432, 446, 461, 470, 484, 488, 489

ქაიმაროსისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 498

ქამაზასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 38, 60, 210, 219, 463, 480

ქამალასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 38

ქარამისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 456

ქაროსანისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 268

ქარსელასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 116

ქასა(?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 470

ქაქოსისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 366

ქაქუჩასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 29, 173, 192, 223

ქეთხუდაგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 138

ქეთხუდასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 333, 421

ქეიქოსისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 482

ქეიყუბადისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22, 126, 249, 252, 433

ქემაზასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 132

ქემარაზისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 249

ქერაფინასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 316

ქეროფინასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 202, 326, 411, 437, 487

ქეშელას(?)ძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 42

ქისე(?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 196

ქისთოსდორისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 383, 425

ქიტასას(?)ძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 483

ქიტასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 56

ქიტიასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 69

ქიშმიშასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22, 202

ქოიარისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 341, 356

ქორზაქარასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 33

 

ქორჩიკასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 219, 462

ქოსასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 289

ქოსა(?)ძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 181

ქოსიასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 157

ქოქოსასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 64

ქოჩარას(?)ძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 122

ქოჩიასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 42, 157, 299, 470

[]ისთოსდორესძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 405, 407, 408

ქრისტესასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 60

ქუაბელისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 486

ქუბასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 202, 314, 446

ქუნქალისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 32

ქურციკასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 72

ქურციკისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 139, 478, 498

ქუჩუკისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 353, 365, 386

ქუციასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 30, 52