ყველაზე გავრცელებული ქართული გვარები

ათი ყველაზე გავრცელებული ქართული გვარი ჩვენს ქვეყანაში

 
(1997 წ. მონაცემები)
 
1.        ბერიძე - 24 797
 
2.        კაპანაძე - 18 550
 
3.        გელაშვილი - 17 995
 
4.        მაისურაძე - 16 516
 
5.        გიორგაძე - 14 582
 
6.        კვარაცხელია - 13 618
 
7.        ლომიძე - 12 949
 
8.        შენგელია - 12 764
 
9.        წიკლაური - 12 499
 
10.    ხუციშვილი - 11 062
 

შვიდი ყველაზე გავრცელებული გვარი თბილისში

 
(2008 წ. მონაცემები)
 
1.        მაისურაძე - 4 678
 
2.        წიკლაური - 3 726
 
3.        გელაშვილი - 3 174
 
4.        ხუციშვილი - 2 997
 
5.        კაპანაძე - 2 880
 
6.        მჭედლიშვილი - 2 679
 
7.       გიორგაძე - 2 476
 

სამი ყველაზე გავრცელებული გვარი რეგიონების მიხედვით

 
(2008 წლის მონაცემები)
 

აფხაზეთი:

 
1. შონია - 2 250
 
2. გოგოხია - 2 232
 
3. კვარაცხელია - 2 177
 

აჭარა:

 
1. ბერიძე - 11 935
 
2. ბოლქვაძე - 6 261
 
3. დიასამიძე - 5 050
 

გურია:

 
1. ჩხაიძე - 2 064
 
2. დოლიძე - 1 854
 
3. სიხარულიძე - 1 648
 

იმერეთი:

 
1. კაპანაძე - 6 073
 
2. გიორგაძე - 4 724
 
3. ცერცვაძე - 2 875
 

სამეგრელო-ზემო სვანეთი:

 
1. კვარაცხელია - 5 437 2.
 
2. თოდუა - 3 305
 
3. ფიფია - 2 914
 

რაჭა-ლეჩხუმ-ქვემო სვანეთი:

 
1. ლიპარტელიანი - 1 189
 
2. ონიანი - 806
 
 3. მაისურაძე - 614
 

მცხეთა-თიანეთი:

 
1. წიკლაური - 1 987
 
2. ქავთარაძე - 1 000
 
3. აფციაური - 620
 

კახეთი:

 
1. მჭედლიშვილი - 1 959
 
2. ჯავახიშვილი - 1 615
 
3. მაისურაძე - 1 ?
 

ქართლი:

 
1. გელაშვილი - 3 059
 
2. ნოზაძე - 2 700
 
 3. ლომიძე - 2 570
 

სამცხე-ჯავახეთი:

 
1. გელაშვილი - 2 265
 
2. გოგოლაძე - 1 682
 
3. ბერიძე - 1 510