სტატიები
- აბდალაძე ალექსანდრე, კვლავ ქართველ გრიგორიანთა შესახებ, `სახალხო განათლება~, 1990, 2 აგვისტო, გვ.6.
- ანთელავა ილია, საქართველოს სამეფო სახლის გენეალოგიიდან XI ს., საქართველოს საისტორიო-წყაროთმცოდნეობითი ძიებანი, თბ., 2002, გვ. 388-391.  
- არდოტელი ნოდარ, ხევსურული გვარების წარმოებისათვის, `ქართველური ონომასტიკა~, თბ. 1998, გვ.62-70.
- ახუაშვილი იაკობ, ვითომ გულუბრყვილობა? (ქართული გვარების გარუსება მეფის რუსეთის დროს) - ნათლისვეტი - 1993 - მირკანი - #4, გვ.3.
- ახუაშვილი იაკობ, ვინ ვინ არის (რუსიფიკატორული პოლიტიკის, აგრეთვე გარეშე ქვეყნების მესვეურების გავლენა ქართულ გვარ-სახელებზე), `ერი~, 1991, 4 სექტემბერი.
- ახუაშვილი იაკობ, ვისი გორისა ვართ? `გვარიშვილობა~, 1999, #1, გვ.1.
- ახუაშვილი იაკობ, `ვისი გორისა ხარ~ (საქართველოს საჩინო გვარების ნუსხა) `ჩვენ~, 1997, III, გვ. 20-25.
- ახუაშვილი იაკობ, თორელ-ბარათაშვილთა ისტორიულ საგვარეულოთა შტო-გვარები, `გვარიშვილობა~, 2000, ნოემბერი, გვ.8.
- ახუაშვილი იაკობ, სამცხე-საათაბაგოს ეთნიკური ვითარების ისტორიისათვის (XVII-XIX ს.ს.) [`ქართლის ცხოვრებაში~ ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ მოხსენიებული ძველ მთავართა გვარები, მათი წარმოშობის ვერსიები]. `ისტორია და გეოგრაფია სკოლაში~, 1990, #2, გვ.66-88.
- ახუაშვილი იაკობ, `სახალხო განათლების~ რედაქციას [მ.ბერელიძის მოსაზრების პასუხად შეცვლილი გვარებისა და ეროვნების აღდგენისა და დაბრუნების შესახებ]. `სახალხო განათლება~, 1990, 17 მაისი, გვ.10.
- ახუაშვილი იაკობ, როგორ გაჩნდა ქართული გვარი, `გვარიშვილობა~, 1999, #1, გვ.5; 1999 #2, გვ.5.
- ახუაშვილი იაკობის მიერ მიწოდებული მასალების მიხედვით მომზადებული (ქეთი ლომსაძე) პებლიკაციების სერია რუბრიკით: ვისი გორისა ხარ; როგორ წარმოიშვა ქართული გვარ-სახელები, "თბილისელები", 2005. 
- ბაქრაძე ა., XVII-XVIII საუკუნეეების ქართველ მდივან-მწიგნობართა გენეალოგიის საკითხისათვის, (მარტიროზაშვილები, ბეგთაბეგიშვილები), კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტი, IV, თბ., 1962, გვ. 257-261. 
- ბაქრაძე ა. თუმანიშვილთა გენეალოგიის დადგენის ცდა XV-XVII სს.,  კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინსტიტუტის მოამბე, V, თბ. 1963, გვ. 163-178. 
- ბაღიშვილი ალინა, ბაღვაშები, `აია~, 2000, #8, გვ.66-81.
- ბედოშვილი გ. ანთროპონიმული დაკვირვებანი (ქართულ გვარსახელებზე), წიგნში: ეტიმოლოგიური ძიებანი, თბ.1991, გვ.7-13.
- ბედოშვილი გურამ, ზოგი ქართული გვარის შესახებ, `საქართველოს რესპუბილკის XXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები~, თბ.2001, გვ.27-28.
- ბედოშვილი გურამ, ორი ქართული გვარის (ანჯაფარიძე, ქეშიკაშვილი) წარმოშობის შესახებ. `საქართველოს XXII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ.2003, გვ.18-19.
- ბედოშვილი გ. სპეციფიკური წარმოების ზოგიერთი ქართული გვარის ისტორიისათვის, `იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება~, ტ.XXV, თბ.1986, გვ.146-149.
- ბედოშვილი გ. ქართულ გვარ-სახელთა კვლევის ზოგიერთი ასპექტი (განხილულია გვარები: ალიმბარაშვილი, მშვიდობაძე, ტუსკია და წიკლაური). `ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 61-ე სამეცნიერო სესიის მასალები~, თბ. 2002, გვ. 12-14.
- ბედოშვილი გურამ, ანთროპონიმული დაკვირვებანი, კრ. ,,ეტიმოლოგიური ძიებანი", თბ. 1989
- ბედოშვილი გურამ, ანთროპონიმული დაკვირვებანი, IV. კრ. ,,ეტიმოლოგიური ძიებანი", ტ. VI, თბ. 1997
- ბექირიშვილი იოსებ, ზოგიერთი გვარის წარმომავლობა და ეტიმოლოგია, სახელოვანი წარმომადგენლები, წიგნში: ბექირიშვილი იოსებ - ამას შენზე ამბობენ აჭარავ (ისტორიული ნარკვევები), ბათუმი, 1995, გვ.157-257.
- ბუაჩიძე კიტა, ქეთი, თემურ-ლენგი, კოსმოსა და სხვები (ქართველთა სახელების შესახებ), ბუაჩიძე კ. შავზე შავი წიგნი, თბ. 1996, გვ.244-262.
- გაბელაია ინეზა, აბაშის ხეობის გვარსახელების ეთნოისტორიული საკითხები (სოფელ სეფიეთის მასალების მიხედვით), `ქართველური მემკვიდრეობა~, I, ქუთაისი 1996, გვ.52-56.
- გაბელაია ინეზა, სოფელ ძველი აბაშის გვარსახელები (ქოიავა, ნოდია, ჭანტურია, პერტენავა, ჯალაღონია, გრიგოლია, ტყებუჩავა), `ქართველური მემკვიდრეობა~, II, ქუთაისი, 1998, გვ.68-71.
- გაბუნია კახა, მოდით, დავკითხოთ გენი, `ივერია ექსპრესი~, 1993, 3 აპრილი.
- გვართა განსახლება საქართველოში (რუკა), `ახალი ქართული გაზეთი~, 1998, 24 ოქტომბერი; 1998 წ. 1 დეკემბერი.
- გვიანფეოდალური საქართველო (აბაშიძეებისა და ავალიშვილების საგვარეულო გერბები და გენეალოგია), `გუთნისდედა~, 2002, #2, გვ.40.
- გიგაური ზაქრო, ბეჟუაშვილი დავით, სააბაშაშვილო, საქავთარაშვილო, საბარათაშვილო, საყაფლანიშვილო (გვარების წარმომავლობის ისტორია), წიგნში: გიგაური ზ. ბეჟუაშვილი, დ. ალგეთის ხეობა, თბ.2003, გვ. 67-68. ამავე წიგნში: (საბარათიანო, საგერმანოზიშვილო, საგოსტაშაბიშვილო) გვ. 64-66, (ფალავანხოსროშვილები, საიოთამიშვილო, ყაფლანიშვილი-ორბელიშვილები) გვ.66-67.
- დოლიძე ლევან, ვინ ვართ, საიდან მოვდივართ (ქართული გვარების წარმომავლობა) `თბილისი~, 1991, 16 დეკემბერი.
- ელიავა გ. საინტერესოა ყოველი გვარის წარმოშობის ხალხური განმარტება, `განახლებული აბაშა~, 1969, 10 ივნისი.
- ვეფხვაძე იზა, ხარაგაულის რაიონში დამოწმებული გვარები, წიგნში: ვეფხვაძე ი., ხარაგაული, თბ.2002, გვ.28-36.
- ზარიძე გრ. ყველაზე გავრცელებული გვარები საქართველოში, `თბილისი~ 1961, 12 დეკემბერი.
- ზედგინიძე გიორგი, თორელ-ჯავახთა და ჯაყელ-მესხთა საკითხისათვის (თორელთა და ჯაყელთა გვარის წარმოშობა ისტორიული წყაროების მიხედვით), `ლიტერატურული მესხეთი~, 2003, ოქტომბერი, გვ.6-7.
- თოფურია კარლო, მეფე თიფიელი ფიხუნია, `აფხაზეთის მოამბე~, 2000, #4, გვ.9-13.
- თოფჩიშვილი როლანდ, ვინ არის ქართველი? `ლიტერატურული საქართველო~, 1991 წ. 15 მარტი, გვ. 8-9.
- თოფჩიშვილი როლანდ, ზოგიერთი ქართული გვარის ისტორიიდან (მარღიშვილები, ჩოჩიშვილები, ფილაშვილები, შიუკაშვილები, ცხოვრებაშვილები, ხოხაშვილები, თიბილაშვილები, ხარებაშვილები, თედიაშვილები, გოგიჩაშვილები, უდუმბელაშვილები, ვადიშვილები, ჯეირანაშვილები, ძიგოშვილები, შავდოხაშვილები, გურჩიშვილები, თომაშვილები, ბეკოშვილები, ხაბედააშვილები და სხვ.), `ლიტერატურული საქართველო~, 1991 წ. #22, გვ.2-3.
- თოფჩიშვილი როლანდ, ისევ ეროვნების აღდგენაზე, `ლიტერატურული საქართველო~, 1990, 18 მაისი, გვ.12-13.
- თოფჩიშვილი როლანდ, ქართველური მემკვიდრეობითი სახელებისათვის, `ქართველური მემკვიდრეობა~, ქუთაისი 1996, გვ. 91-97.
- თოფჩიშვილი როლანდ, ქართული გვარსახელები, `ბურჯი ეროვნებისა~, 1997, #8-9, გვ.3.
- თოფჩიშვილი როლანდ, ქართული ანთროპონიმიული მოდელის შესახებ, `ლიტერატურული საქართველო~, 1991, 28 ივნისი, გვ.5.
- თოფჩიშვილი როლანდ, ქსნის ხეობის მოსახლეობის ზოგიერთი ეთნოისტორიული საკითხი (XVIII-XX ს.ს.), `მაცნე~. ისტორიის სერია, 1987, #4, გვ. 27-45.
- ია-ზე და აია-ზე დაბოლოებული ქართული გვარების რუსული დაწერილობისათვის, წიგნში: ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, 1, თბ. 1972, გვ.256-258.
- იასონიშვილი შ. ადამიანთა გვარების ისტორიიდან, `წითელი დროშა~ (მაიაკოვსკი), 1960, 26 აგვისტო.
- ითონიშვილი ვ. დვალური წარმომავლობის ზოგიერთი გვარის შესახებ ( კასრაძეები, ხაჩიძეები), `ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის ბიულეტენი~, 2001, #1, გვ. 70-74.
- კაკაბაძე ს. სასისხლო სიგელების შესახებ, ,,საისტორიო მოამბე" წ. IV, ტფ. 1925 
- კაკულია ჯუნი ჯუმბერ, ანისტორესია (მეგრული წარმომავლობის გვარების გავრცელების არეალი საქართველოში), `აია~, 1997, #2, გვ. 53-69.
- კაკულია ჯუმბერ, კოლხური გვარები (კაპანაძე, ანდღულაძე, ჭკადუა, ლოლუა, ჩოჩუა, ლაშხი და სხვ.); წიგნში: კაკულია ჯ. საქართველოს ისტორიის ახალი აღქმა, II, თბ. 1997, გვ.9-15.
- კბილცეცხლაშვილი ნათელა, იოანე ბატონიშვილი კახეთის თავად-აზნაურთა საგვარეულოების წარმოშობის შესახებ, კრებული: ქართული წყაროთმცოდნეობა, VIII, თბ. 1993, გვ. 218-225.
- კილასონია ომარ, ქარელის რაიონის ისტორიული გვარები (ავალიშვილები, ამირეჯიბები, ბაგრატიონ-დავითაშვილები, ფალავანდიშვილები, ციციშვილები და სხვ.) წიგნში: კილასონია ო., ქარელი ისტორიის ანალებში, თბ., 1996, გვ.222-293.
- ლემონჯავა ნაპოლეონ, კვლავ ზოგიერთი ქართული გვარის რუსული დაწერილობის თაობაზე (ია-ზე და აია-ზე), ლემონჯავა ნ. ქართული ენისა და მწერლობის საკითხები, 2001, გვ.278-280; `მზრდელი ყრმისა~ 1995, #3-4, გვ.53-55.
- ლომთაძე ოთარ, არ შეიძლება გვარის სიკვდილი (გადაშენების პირას მისული ქართული გვარები), `ლიტერატურული საქართველო~, 1989, 23 ივნისი. გვ.13.
- ლომოური თ., სუმბათ დავითის ძისა და გიორგი მერჩულეს ცნობები IX-X სს. ქართველ ბაგრატიონთა შესახებ, არილი: ტფილისის უნივერსიტეტის რექტორის პროფესორ ივანე ჯავახიშვილისადმი მისი სამეცნიერო მოღვაწეობის 25 წლისთავზე მიძღვნილი კრებული, ტფ. 1925, გვ. 47-56.
- ლორთქიფანიძე მარიამი, პოლიტიკური თეორია სამეფო ხელისუფლების იდეოლოგიის შესახებ (ბაგრატოვანთა დინასტია და მეფეთა კურთხევის წესები საქართველოში) ქართული დიპლომატია: წელიწდეული 1999, #6, გვ. 41-48.
- მაისრურაძე ილია, გარდასულ თაობათა გამოძახილი (ქართული გვარების წარმოშობა), `სოფლის ცხოვრება~, 1980, 6 თებერვალი.
- მაისურაძე ილია, ვისი გორისა ხარ? `კომუნისტი~, 1979, 11თებერვალი.
- მაისურაძე ილია, ვსაუბრობთ გვარებზე, `ქართული ენა და ლიტერატურა სკოლაში~, 1967, #2, გვ.68-69.
- მაისურაძე ილია, თქვენი გვარი? `საბჭოთა პედაგოგი~, 1967, 4 იანვარი, 22 თებერვალი.
- მაისურაძე ილია, `ლომი~ ქართულ გვარ-სახელები~, `სოფლის ცხოვრება~, 1977, 12 მარტი.
- მაისურაძე ილია, რა გვარისა ხარ შენ? `საბჭოთა პედაგოგი~, 1972, 6 აპრილი.
- მაისურაძე ილია, საიდან მოდის ქართული გვარი, `კომუნისტი~, 1968, 21 ივლისი.
- მაისურაძე ილია, ქართველურ გვართა წარმოების ზოგიერთი საკითხი, ა.ს. პუშკინის სახ. თბილისის პედაგოგიური ინსტიტუტის შრომები, 1969, ტ.23, გვ.29-37.
- მაისურაძე ილია, ქართული `გეოგრაფიული გვარსახელები~, საქართველოს სსრ პედინსტიტუტების შრომები, IV, 1978, ისტორია-ფილოლოგიის სერია, გვ. 130-138.
- მაისურაძე ილია, ქართული `გეოგრაფიული გვარსახელები~, `მაცნე~, ენის, ... სერია, 1978, #3, გვ. 86-92.
- მაისურაძე ილია, ქართველურ გვართა წარმოების ზოგიერთი საკითხი, ა.ს. პუშკინის სახ. თბილისის პედაგოგიური ინსტიტუტის შრომები, ტ. 17, თბ. 1949
- მაისურაძე ილია, ქართველურ გვართა წარმოების ზოგიერთი საკითხი, საქართველოს პედაგოგიური ინსტიტუტებიის შრომები, ტ. II, თბ. 1974
- მალაყმაძე როინ, ძველი გვარ-სახელები ლიგანის ხეობაში (ჭოროხის აუზი, ზემო ნაწილი - თურქეთშია, ქვემო - საქართველოში. ფოთელიძე, რახტაგანიძე, ჭანიძე, ჯინჭარაძე, გორგოშაძე, წითელაძე, კახიძე და სხვ. გვარების წარმომავლობა). `ლიტერატურული აჭარა~, #12, 1998, გვ. 105-109.
- მარგიანი ქეთევან, რამდენიმე გვარის (სუბელიანი, უშხვარი, ტვილდიანი, ჩხვიმიანი) წარმომავლობისათვის, თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები, წიგნი მეოთხე, თბ.2000, გვ.94-97.
- მაღრაძე ვახტანგ, ეთნონიმებისაგან ნაწარმოები ქართული გვარები, `მაცნე~, ენის... სერია, 1993, #3-4. გვ. 139-143.
- მაღრაძე ვახტანგ, მესხეთისა და ჯავახეთის მიგრაციის სურათი ეთნომიმებისაგან (მესხი, ჯავახი) ნაწარმოების გვარების მიხედვით, მესხეთი: ისტორია და თანამედროვეობა, - ახალციხე 2000, გვ.225-227.
- მაღრაძე ვახტანგ, ფრინველთა სახელებისაგან წარმომდგარი ზოგიერთი ქართული გვარის შესახებ, `მაცნე~, ენის...სერია, 1993, #2, გვ.103-105.
- მაღრაძე ვახტანგ, ქართული გვარების წარმოქმნის ერთი თავისებურება (განხილულია გვარები, რომლებიც წარმოიქმნა ფუძეზე საგვაროვანო ბოლოსართის დართვით) `გიორგი როგავას... თბ. 1997, გვ. 123-128.
- მაჩიტაძე დ. ქართული გვარები, `გამარჯვება~ (გორი), 1968, 10 თებერვალი.
- მგელაძე ნუგზარ, ქართული გვარი: სოციალური ფუნქცია, ტერმინის წარმომავლობა და გავრცელების ეთნოლინგვისტური არეალი. ქართველური მემკვიდრეობა, 2002, V, გვ. 108-120.
- მგელაძე ნუგზარ, აჭარული ნოგრო-ს ნათესაური სტრუქტურისათვის _ ამიერკავკასიის ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია, ,,საბჭოთა ენათმეცნიერებისა და ლიტერატურათმცოდნეობის აქტუალური პრობლემები", თეზისები, თბ.1982, გვ.62-64
- მელიქიძე სოსო, ბაგისმიერთა კომპლექსები ქართულ გვარებში (ბაფ-ბაფხოშვილი, ბამ-ბამბუკაშვილი, ფაფ-ფაფიაშვილი), თეოლოგიის ფაკულტეტისა და თსუ ფილიალების II სამეცნიერო სესია, თბ.1999, გვ.88-92.
- მელიქიძე სოსო, ტომობრივი სახელებიდან ნაწარმოები გვარები, "კავკასიის მაცნე~, 2003, #7, გვ.89-92.
- მელიქიძე სერგო, ხელობისა და პროფესიის აღმნიშვნელი გვარების წარმოება ქართულში, თსუ შრომები, ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭო, XI ჰუმანიტარულ და საზოგადოებრივ მეცნიერების სერია, თბ. 1985, გვ.214-224.
- მელიქიძე სერგო, მეტგვარი და მისი წარმოება ბორჯომის ხეობის ქართლურში, კრ. ,,ონომასტიკა", I, თბ. 1987
- მეუნარგია იონა, სამეგრელოს თავად-აზნაურობის შესახებ [1853 წ. დავით დადიანის მიერ წარდგენილი თავად-აზნაურთა სია], ,,ივერია", 1891 წ. #148; (შეცდ. გასწ. იხ. იქვე, #152)
- მეფისაშვილი გივი, ჩვენი წარმომავლობა და ეროვნული კუთვნილება (ქართლის სოფელ კუმისში მცხოვრებ გასომხებულ ქართველებზე და მათთვის ქართული გვარების დაბრუნების აუცილებლობაზე), `ქუთაისი~, 1990, 23 ოქტომბერი.
- მითოლოგიური ცნობა ქართველთა გვარ-ტომობაზე, წიგნში: თ. ჟორდანია, ქრონიკები და სხვა მასალა საქართველოს ისტორიისა, ტ.I, ტფ. 1892, გვ.1-10.
- მხარგრძელი სტეფანე, ისტორიის არცოდნა? (ქართული ისტორიული გვარების ხელშეუხებლობა), `ახალგაზრდა კომუნისტი~, 1989, 9 დეკემბერი.
- ნადირაძე ელდარ, შოშიტაიშვილი ნოდარ, კვიცი გვარზე ხტის, `ახალგაზრდა ივერიელი~, 1990, 26 ივნისი.
- ნაზღაიძე ა. რას მოგვითხრობს ქართული გვარი (აბულაძეების, ბერიძეების, გელაშვილების, დოლიძეების, ელიზბარაშვილების, ვეშაგურების, ზაქაიძეების და თურმანიძეების გვარების წარმოშობა), `ახალი ქართული გაზეთი~, 1998, 1 დეკემბერი.
- ნანობაშვილი გ. გვარებად დასახლებისათვის ქიზიყში, წიგნში: საისტორიო კრებული VII, თბ. 1977, გვ. 323-333.
- ნატროშვილი გიორგი, ვისი გორისა ხარ? (XIX ს-ში ქართველ მოქალაქეთა სჯულის, ეროვნებისა და გვარსახელთა შეცვლა ვ.გაბაშვილის `აივნიანი ქალაქის~ მიხედვით), `სოფლის ცხოვრება~, 1990, 5 აგვისტო.
- ნაჭყებია კ., სამეგრელოში გავრცელებული ზოგიერთი გვარის მორფოლოგიური თავისებურება, გაზ. ,,ნაპერწკალი" (ჩხოროწყუ), 1984 წ.15.V
- ნინიძე დავით, მცირე განმარტება სამთავისის `მეორედ აღმშენებლის~ წარწერასთან დაკავშირებით (გაიანესა და მისი ძმის მეფე ბაგრატ VI წარმომავლობა, `პროვინციის მეფეთა~ წარმოშობა), `ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომები~, 1993, ტ. XIX, გვ.3-7.
- ოდიშელი ჯუმბერი, აღმოსავლეთ საქართველოს პოლიტიკური ისტორიისათვის (XIV-XVII ს.ს.) (დართული აქვს მეფეთა გენეალოგია), წიგნში: XIV-XVIII საუკუნეების რამდენიმე ისტორიული დოკუმენტი, თბ. 1964, გვ.75-115.
- ოთინაშვილი ნ., გვარი და ტოპონიმია, `საბჭოთა ოსეთი~, 1981, 7 აგვისტო.
- ოთინაშვილი ნიკო, მოსახლეობის მიგრაცია და ზოგიერთი გვარსახელის ისტორია (ხიდაშელი, კასრაძე, ქასრაძე, ქარსელაძე, სარაჯიშვილი), თბილისის კულტურის სახელმწიფო ინსტიტუტის პროფესორ-მასწავლებელთა VIII რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ. 2001, გვ.46-47.
- ოთხმეზური გიორგი, სათავადო საგვარეულობის გაჩენის საკითხისათვის XV-XVI სს. საქართველოში (გაბელაძე-ამირეჯიბი), მესამე საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმის მასალები, თბ. 1999, გვ.43-51.
- ონიანი შერმადინ, ხალხში გავრცელებული ერთი ლექსის შესახებ (ლექსი ეხება გვარიშვილობის საკითხს), `ლიტერატურული გაზეთი~, 1957, 1 მარტი.
- საანდაზო ლექსები და აღწერა თავადთა და აზნაურთა გვარებისა (ამოღებული ჟურნ. `ივერიიდან~, 1883, #11, 12, 1884, #1 და სხვ).
- სანაძე მანანა, ზიგიერთი გვარის წარმოებისათვის `ტბეთის სულთა მატიანეში~ (`მორთულაყი~ და `შავჩიტყი~), `მაცნე~ ისტორიის...სერია, 1985, #3, გვ. 131-138.
- სარჯველაძე ზურაბ, ქართულ გვარსახელთა ჩამოყალიბების ისტორიისათვის (ტერმინ გოვარი გვარის წარმომავლობა და მისი გამოყენება X ს. ტექსტებში), Dედიცატიო: ისტორიულ ფილოლოგიური ძიებანი, თბ. 2001, გვ.429-432.
- საქართველოში ყველაზე მცირერიცხოვანი ქართული გვარები (50 და 50-ზე ნაკლებ რიცხოვანი გვარები ), `საქართველო~, 1997, ##22-30; გაგრძელება, 1997 წ. 1-5 აპრილი, 8-12 აპრილი, 15-19 აპრილი, 19-22 აპრილი, 22-24 აპრილი, 29 აპრილი.
- საქართველოში ყველაზე გავრცელებული ათასი გვარი, `საქართველო~ 1997, 6-8 მარტი.
- სახლთხუციშვილი კახი, გვარსახელების ფორმები მეტსახელად, ქართული ონომასტიკა, 1998, I, გვ.156-157.
- საღინაძე კ., ქართული გვარის წარმოშობის ზოგიერთი საკითხი, `კომუნიზმის სხივი~, (ცაგერი), 1969, 11 სექტემბერი.
- სიგელ-გუჯარი (სითარხნის სიგელი გულიკაშვილისა / არზა ჯაბიაშვილისა/პირობის წიგნი მღებრიშვილისა), `ახალი ქართული გაზეთი~, 1998 1 დეკემბერი.
- სიჭინავა გ. გვარების ჭანურ-ზანურ მეგრული სუფიქსები, `აფხაზეთის ხმა~, 1991, 19 თებერვალი.
- სიხარულიძე იური, ქართული საგვარეულოები (სავახტანგო-ჯუღაშვილთა სამკვიდრო), `ნაკადულის~ სალიტერატურო გაზეთი, 1997, აპრილი, #8, გვ.11.
- სიხარულიძე ფრიდონ, `მოთავე გახლდით...~ (ისტორიკოს დ.ბაქრაძეის წერილი დ.ყიფიანისადმი - 1885 წ. 11 ნოემბერი - რომელიც ეხება საქართველოს საგვარეულოთა კვლევა-ძიებას), `კლიო~, 1999, #6, გვ.180-184.
- სულიამანიძე ლერი, კომპლექსთა ბილაბიალურ ხშულებად შერწყმის შედეგად მიღებული გვარსახელების შესახებ, თბ. 2001, გვ.95.
- სულიაური ანზორ, ისტორიული სიმართლის გზით (საუბარი რ.თოფჩიშვილთან დაკარგული ქართული გვარებისა და ქართული ეროვნების აღდგენაზე), `საქართველოს რესპუბლიკა~, 1991, 22 აგვისტო.
- სურგულაძე კონსტანტინე, აფხაზეთის თავადური გვარები ქართულია (აფხაზურად მიჩნეული თავადური გვარების: შარვაშიძე, ანჩაბაძე, მარშანია, ინალიშვილი, ემუხვარი, ჩქოტუა, ძიაფშიფა, ჩაბალურხვა წარმოშობის ისტორია), `რიწა~, 2002, #1-2, გვ.96-98; იგივე, `დროშა~, 1999, #1-2, გვ.6-7.
- სურგულაძე მ. ორწევრიანი გვარსახელები ქართულ ისტორიულ საბუთებში, `მრავალთავი~, XIII, თბ. 1986, გვ.17-25.
- სურმავა ნ., წარმომავლობა -ურ და არ სუფიქსებისათვის ქართულ დიალექტებში, IV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია. თეზისები, თბ. 1982, გვ.33-34
- ტუღუში აბესალომ, გვარის სოციალური ფუნქცია ფეოდალურ საქართველოში, `ცისკარი~, 1997, #8, გვ.128-130.
- ტუღუში აბესალომ, ერთი უცნობი ხატის წარწერა [ლევან II დადიანის მიერ დასჯილი ვეზირის ვინაობა], კრ. ,,ქართული წყაროთმცოდნეობა", ტ.VIII, თბ.1993
- ტუღუში აბესალომ, ათასად გვარი დაფასდა (ქართული გვარის ისტორიის შესახებ გამოცემული ერთი ახალი წიგნის შესახებ), გაზ. ,,საქართველო", 1997 წ.4-7 XII
- ტუღუში აბესალომ, მეგრული გვარების ისტორია (შესავალი), გაზ. ,,ზუგდიდი",2002 წ.#33,34
- ფირცხალაიშვილი ირმა, კვლავ რუსთაველის ბიოგრაფიული პრობლემების გარშემო (თორელთა საგვარეულოს განშტოებანი და ბარათაშვილთა გვარის წარმომავლობის საკითხი), `მაცნე~, ენის...სერია, 1991, #2, გვ.5-42.
- ფრუიძე ლევან, ეთნოგრაფიული წერილები (საგვარეულო გაერთიანებათა წარმოქმნის პროცესი საქართველოში), `მნათობი~, 2003, #1-2, გვ.122-129.
- ქამადაძე მიხეილ,-იან სუფიქსით შტოგვარების წარმოების საკითხისათვის ქართული ენის სამხრულ-დასავლურ დიალექტებში//მესხეთი: ისტორია და თანამედროვეობა, - ახალციხე, 2000, გვ.236-238.
- ქართველ თავად-აზნაურთა გვარები (მასალები მოწოდებულია ი.ახუაშვილის მიერ), საისტორიო ვერტიკალები, 2003, #4, გვ.120-131.
- ქიქოძე მ., ქართლის სათავადოების ისტორიიდან XV-XVIII სს. (საამილახვრო), "მასალები საქართველოსა და კავკასიის ისტორიისათვის", 1963, ნაკვ. 35. 
- ღლონტი ალექსანდრე, ქართული გვარსახელების წარმოების საკითხები, ქართველური ონომასტიკა, 1998, I, გვ.177-179.
- ყაუხჩიშვილი სიმონ, ბერძნული მამაკაცთსახელების გადმოცემისათვის ქართულში, არილი: ტფილისის უნივერსიტეტის რექტორის პროფესორ ივანე ჯავახიშვილისადმი მისი სამეცნიერო მოღვაწეობის 25 წლისთავზე მიძღვნილი კრებული, ტფ. 1925, გვ. 89-106.
- ყორანაშვილი გურამ, ვიდრე განგაშს ავტეხდეთ... (რესპუბლიკის პრესა და ქართული გვარებისა და ეროვნების აღდგენის საქმე), `თბილისი~, 1990, 22 ივნისი.
- ყორანაშვილი გურამ, რამ გაანაწყენა პატივცემული ავტორი? (აკაკი გელოვანის სტატიასთან დაკავშირებით - ეროვნებადაკარგული ქართველების მიერ გვარების აღდგენის შესახებ), `თბილისი~, 1990, 16 ივლისი.
- შავიანიძე დავით, გვარსახელები როგორც წყარო რაჭიდან ოკრიბაში მოსახლეობის მიგრაციის შესასწავლად, ქართველური მემკვიდრეობა, I-ქუთაისი 1996, გვ.256-270.
- შავიანიძე დავით, ოკრიბულ გვარ-სახელთა ისტორიისათვის (ლომთაძე, სირბილაძე, გაბრიანიძე, ნინიძე და სხვა.),ქართული მემკვიდრეობა. IV, ქუთაისი, 2000, გვ.359-364.
- შავიანიძე დავით, ქართულ გვართა და სალოცავთა მიმართების საკითხებისათვის, ქართველური მემკვიდრეობა, ქუთაისი 2001, გვ.275-280.
- შანიძე ა., თეოფორული სახელები ქართველურ ენებში (სარწმუნოების ნიადაგზე წარმოშობილი სახელები და გვარები), `მაცნე~, 1967, #2, გვ.191-200.
- შანიძე ა., ორმაგი გვარის ბუნებისათვის (ქართულში), წიგნში: ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი 1, თბ.1972, გვ.38-40.
- შილაკაძე მანანა, საშემსრულებლო ხელოვნება შუასაუკუნეების საქართველოში (სამუსიკო ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული გვარსახელების წარმოშობის ისტორია:L მაქანდარაშვილი, მებუკე, ოთხმეზური, საზანდარიშვილი და სხვ.),ანალები, 2001, 31, გვ.31-36; იგივე, ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სესია მოძღვნილი საქართველოს სახელმწიფოებრიობის 3000 წლისთავისადმი, თბ.2000, გვ.11-12.
- შონია ანზორი, ვის აძლევს ხელს ჩვენი წინაპრების შეურაცხყოფა და ეროვნული თვითშეგნების დისკრედიტაცია? (საქართველოში XI-XII საუკუნეებიდან გვარის ინსტიტუტის დაკანონება; გამოხმაურება მ.კაცელაშვილის, ვ.ხორანაულის წერილებზე-პოლემიკა), `საქართველო~ 2000, 1-7 თებერვალი, #1, #2; დასაწყისი #45, 1999.
- ცეცხლაძე ნუგზარ, ფუტკარაძე თამაზ, შავშეთ-იმერხევის ანთროპონიმული წარმომავლობის ტოპონიმები, ქართველური მემკვიდრეობა, 2002, VI, გვ.242-247.
- ცხადაძე ბადრი, ქართული გვარ-სახელის ჩამოყალიბებისათვის, `მაცნე~ ენის...სერია, 1988, #1, გვ.148-154.
- წერეთელი გრიგოლ, გენეტიკური თავისთავადობის უზენაესობის შესახებ ანუ გენი, მამული, ენა და სარწმუნოება, რაყო, 2000, აპრილი, #4, გვ.3-5.
- ჭაბაშვილი მიხეილ, ზოგი ტიპის ქართული გვარის რუსული დამწერლობისათვის, კრებ. ქართული სიტყვის კულტურის საკითხები, წიგნი მეათე, თბ.1993, გვ.316-321.
- ჭინჭარაული ალ., ზოგი ქართული გვარ-სახელების წარმომავლობისათვის, წიგნში: ეტიმოლოგიური ძიებანი, თბ. 1991, გვ.101-108.
- ჭრელაშვილი კოტე, წოვა-თუშური გვარების შესახებ (ლინგვისტიკის პოზიციიდან), ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მე-60 სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ. 2001, გვ.69-72.
- ჭუმბურიძე ზურაბ, ეთნონიმური გვარები ქართულში, ქართველოლოგიური მემკვიდრეობა, -II- ქუთაისი, 1998, გვ.310-315.
- ჭუმბურიძე ზურაბ, ქართული გვარების რუსულად ადაბტირებულ ფორმათა ისტორიისათვის, ლიტერატურული ძიებანი, 2001, XXII, გვ.356-363.
- ხმალაძე მაია , შტო-გვარის სახელთა წარმოების თავისებურებანი ქიზიყურში, ,,საენათმეცნიერო საუბრები", VIII, გვ. 248-253
- ხორავა ბეჟან, როგორ ვითარდებოდა ეთნიკური პროცესები გვიანი შუა საუკუნეების აფხაზეთში (აფხაზური გვარსახელები), ახალი 7 დღე, 2004 #6, 20-26 თებერვალი, გვ.14-15.
- ხორნაული გიგი, ეს ერთიც შევცდი და თუ კიდევ ამის შემდეგ საპასუხო რამე დავწერო მე ვიყო... (პოლემიკა რ.თოფჩიშვილთან ქართული გვარის შესახებ), საქართველო, 1997, 11 -15 დეკემბერი, გვ.7.
- ხორნაული გიგი, ქართული გვარების საკითხი, წიგნში: ონომასტიკური კრებული, თბ., 1994, გვ.82-89.
- ჯაფარიძე ანანია, `საქართველო შენ ვინ მოგცა შვილი დასაკარგავი~ (ქართველთა გაოსების საკითხის თაობაზე), ერი-1991, 17 ივლისი.
- ჯაყელი მ. ენის საგანძური (ქართული გვარების წარმოშობის შესახებ), `თბილისი~, 1966, 13 დეკემბერი.
- ჯორბენაძე ბესარიონ, შტო-გვარის სახელთა წარმოებისათვის ქართულიუ ენის დიალექტებში, X რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია, თბ.1988, გვ.91-92