გვარები კახეთში


ქართული გვარები კახეთში

(გეოგრაფიული საძიებელი)

 

წინამდებარე საძიებელში წარმოდგენილია კახეთში განსახლებული დაახლოებით 2.000 ქართული გვარი, რომელიც შედგენილია ავთანდილ სილაგაძისა და ანზორ თოთაძის წიგნის გვარ-სახელები საქართველოში (თბილისი 1997) საფუძველზე და საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2002-2007 წლის მონაცემების მიხედვით. ეს უკანასკნელი არის ამ საძიებლის ძირითადი წყარო.