გვარები სამცხე-ჯავახეთში, კოლაში, არტაანში, ტაოსა და ბორჯომის ხეობაში


კაბერაშვილი - ბორჯომი

 

კაველაძე - ნაქალაქევი

 

კაველიძე - ახალციხე, ნაქალაქევი, ფია, ღრელი, წნისი

 

კავრელიშვილი - ახალქალაქი

 

კაკაჩიშვილი - ახალციხე, ვალე

 

კაკოშვილი - ახალციხე, უდე, ყვიბისი

 

კალაიჯიშვილი - ასპინძა, ახალციხე, ვალე, ხიზაბავრა

 

კამკამიძე - ახალდაბა, ბორჯომი

 

კარკაძე - აბასთუმანი, ახალციხე, ვარხანი, უნწა, ხარჯამი, ხევაშენი

 

კაჭკაჭაშვილი - აბასთუმანი, ადიგენი, არალი, ახალციხე, უდე

 

კაჭკაჭიშვილი - აბასთუმანი, არალი, ახალციხე, ბორჯომი, ვალე, უდე, ღრელი

 

კეკოშვილი - ბორჯომი

 

კესარელი - დიდი სმადა, პატარა სმადა,  სმადა

 

კეღოშვილი - აბასთუმანი, ახალციხე, ვარხანი, ორლოვკა, ქიქინეთი, ხიზაბავრა

 

კვეკესკირი - ბორჯომი, [თბილისი]

 

კვინცხაძე - ახალციხე, ბორჯომი, დგვარი, საკირე

 

კილასონიძე - ახალციხე

 

კოზანაშვილი -  ბაკურიანი, ბორჯომი

 

კოკოლია - [თბილისი]

 

კოპტონაშვილი - ასპინძა, ახალქალაქი, ახალციხე, ბარალეთი, ბორჯომი

 

კოჟორიძე - აწყური, ახალციხე, ბორჯომი, გოგაშენი, ვალე, საყუნეთი, წახანი, ხეოთი

 

კორკოტაძე - ახალდაბა, ბორჯომი

 

კოჩალაძე - ზარზმა

 

კრაველიძე - ბოლაჯაური

 

კუჭაძე - აგარა, ახალციხე, ბორჯომი

 

კავკასიძესძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 41, 106

კაკალასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 47, 59, 62, 71, 80, 149, 156, 168, 187, 216, 270, 303, 445, 446, 490, 494

კაკასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 28, 62, 89, 112, 115, 123, 125, 138, 321

კაკულასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 277

კალენდერის(?)ძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 186

კალისტრატესძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 237

კალოსის(?)ძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 66, 454

კაპანასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 83, 150, 162, 450

კაპანა [სახელი] – გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 142

კარაპეტასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 220, 294

კარაპეტისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 246, 263, 276, 284, 339, 345, 358, 367, 373, 380, 441, 471

კარატოზი(?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 259

კარბელასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 164

კარბელისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 313

კარიჭას(?)ძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 189

კარიჭ[](?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 173

კარსანისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 478

კასიმისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 446

კაღანი(?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 422

კეკელ(?)ისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 197

კვინიკასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 55

კვირიკასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 87, 93, 109, 113, 148, 155, 157, 164, 203, 215, 223, 294, 299, 309, 312, 314, 320, 417, 429, 449, 466, 469, 475, 482, 496

კვირიკესძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 39, 61

კიმოთესძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 92

კირაკოზისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 277

კირაკოსისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 64, 65, 172, 196, 217, 222, 260, 347, 370, 373, 375, 390, 405, 416, 432, 444, 446, 496

კირვალისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 30

კირილესძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 435

კისმეთულასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 319

კობალასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 461

კობერასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 305

კობერისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 62, 114, 325

კოკელასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 92, 103, 107, 113, 214, 501

კონია(?)სძეგურჯისტანის

კონსტანტინესძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 221

კორკმაზისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 341, 390

კორღანისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 299

კოსთა[]ტინესძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 410

კოსტანი(?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 353

კოჭლას(?)ძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 139

კუპარასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 145, 160

კუპრასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 89, 120, 419

კუტაშის(?)ძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 45

 
კარკაძე - ადიგენი, ვარხანი, უნწა, ხარჯამი, ხევაშენი