გვარები სამცხე-ჯავახეთში, კოლაში, არტაანში, ტაოსა და ბორჯომის ხეობაში


ბერიძე - ბარალეთი

 

ბაბელაშვილი - ასპინძა, ახალციხე, ხიზაბავრა

 

ბალახაშვილი - აბასთუმანი, ადიგენი, ახალციხე,  ვარხანი, ზაზალო, კახარეთი, სხვილისი, უდე, წახანი

 

ბალახაძე - აბასთუმანი, ასპინძა, აწყური, ახალქალაქი, ახალციხე, ბორჯომი, ვარევანი, კოთელია, ოკამი, ოშორა, ტაძრისი, ჩითახევი

 

ბანდური - ბაკურიანი, ბორჯომი

 

ბანკანაშვილი - ახალციხე

 

ბარბლიშვილი - აბასთუმანი, ადიგენი, ახალციხე, უდე

 

ბაღდავანიძე - ბაკურიანი, ბორჯომი, ყვიბისი

 

ბაღდოშვილი - აბასთუანი, ადიგენი, ახალციხე, ბერანა, ბოლაჯაური, ვარხანი, ივლიტა, კახარეთი, უდე, უნწა, ხიზაბავრა

 

ბებნაძე - ახალციხე

 

ბეგიშვილი - ახალციხე

 

ბეთიაშვილი - ბორჯომი, საყუნეთი, ყვიბისი

 

ბერძენიძე - ასპინძა, აწყური, ახალციხე, გურკელი, მუგარეთი

 

ბეშკენაძე - ბაკურიანი, ბორჯომი, საკირე, წაღვერი

 

ბიბილური -  აბასთუმანი, ახალციხე, ბორჯომი, დვირი,  [სვირი]

 

ბიბილურიძე - ანდეზიტი, ახალციხე, ბაკურიანი, ბორჯომი, დვირი, კიმოთისუბანი, კოთელია, ტოლოში

 

ბირკაძე - ბორჯომი, ყვიბისი

 

ბირჩაძე - ასპინძა, აწყვიტა, ახალციხე, ტოლოში, ჩუნჩხა, ხეოთი

 

ბიჭინაშვილი - ბორჯომი

 

ბლიაძე - ანდეზიტი, ახალდაბა, ახალციხე, ბორჯომი, გიორგიწმინდა, კლდე, საკირე, ტბა, ყვიბისი, ციხისჯვარი, ჭეჭლა

 

ბლუაშვილი - ახალციხე, ბორჯომი, ზიკილია, კლდე, კორტანეთი

 

ბოჩიკაშვილი - აბასთუმანი, ადიგენი, ახალციხე, ბენარა, იმერეთუბანი, უდე, წრე

 

ბუტულაშვილი - ახალციხე

 

ბუძიშვილი - ბაკურიანი, ბორჯომი, მიტარბი, ყვიბისი

 

ბუხრიკიძე - ახალციხე, ბორჯომი, საყუნეთი, წაღვერი

 

ბუჯიშვილი - აწყური, ახალდაბა, ბორჯომი

 

ბაბალას(?)ძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22

ბაბანასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 37, 126, 240

ბაბელასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 48, 277, 321, 386, 406

ბაბელისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 172, 494

ბაგრატისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 172, 211, 411

ბადრიასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 113, 243, 249, 296, 322, 429, 440, 480

ბადრისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 465

ბადუკასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 39

ბადულას(?)ძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 421

ბადურასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 38, 39, 42, 65, 133, 247, 249, 250, 290, 291, 307, 413, 420, 431, 457, 487, 491, 497

ბადუჩასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 177, 196, 292, 455

ბაიეზიდის ძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 452

ბაითარისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 418, 441, 447, 462, 466, 482

ბაინდურისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 135, 141, 143, 151, 152, 199, 229, 232, 240, 268, 292, 304, 306, 318, 361, 367, 382, 409, 419, 429, 438, 462, 464, 469, 470, 481, 483, 484, 486, 493, 496

ბაირამისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 449

ბაისონღუნისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 228

ბაისოღულისძე გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 35, 278, 445

ბაკურასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 53

ბაკურისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 120

ბალასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 33, 190, 250 

ბალიასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 138

ბარამასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 132

ბარამისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 53, 202, 339, 470

ბართლომესძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 376, 389, 461

ბარნაბას(?)ძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 41

ბასილასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 42, 48, 50, 71, 72, 78, 88, 111, 120, 128, 132, 161, 163, 174, 176, 199, 214, 215, 219, 224, 244, 271, 297, 300, 303, 305, 308, 315, 321, 325, 416, 440, 457, 463, 469, 472, 483, 485, 497

ბასილისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 96, 114, 119-121, 134, 135, 212, 217, 276, 278, 304, 327, 333, 367, 370, 373, 376, 388, 429, 441, 448, 472, 476, 480, 496, 497

ბატატასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 39, 61, 160, 179, 411

ბატიასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 60, 66

ბატონა(?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 469

ბატონისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 34

ბაქარისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 277

ბაქარიძის(?)ძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 104

ბაქარშაჰისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი

ბაქრასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 210

ბაღათარისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 418

ბაყად(?)ისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 237

ბაყლა(?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 237

ბაჩიასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 189, 215

ბაჭა(?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 171

ბახთიარისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 422

ბახუთა(?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 494

ბაჰადურისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 367

ბეგნაზარი(?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 142

ბედანისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 390

ბედიან(?)ისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 200

ბედისასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 92

ბევროზასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 222, 434

ბეკენასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 473

ბენაძის(?)ძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 142

ბენთეშა(?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 441

ბეჟანისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 117, 133, 172, 196, 230, 289, 290, 383

ბერადავლე(?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 298

ბერაკასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 240

ბერა(?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 240, 296

ბერაძი(?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 255

ბერბერასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 225

ბერეკასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 50, 158, 416, 440

ბერიანისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 202

ბერისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 138, 187, 298, 338, 370

ბერიტასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 70

ბერიძე(?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 484

ბერიძი(?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 89, 116

ბეროზასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 65, 192, 307, 467

ბეროსძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 120, 276, 281, 419

ბერუნასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 297, 339

ბერძენ(?)ისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 304

ბესალასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 325

ბესარიონისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 441

ბესელასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 60, 70, 309, 478, 479

ბეტასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 22

ბექასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 60, 103, 153, 183, 413, 447, 465

ბეშირა(?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 316

ბეშქენასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 446, 470

ბილანასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 479

ბირთ[ვე]ლისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 103, 356

ბიქრიყულისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 276

ბიქტორასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 298

ბიძინასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 123

ბოროტას(?)ძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 78

ბოსთანა(?)სძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 289

ბოღთიას(?)ძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 46

ბუდახასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 25, 55, 56, 65, 259, 344, 371, 436, 465, 486

ბულამასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 484

ბულმუშასძე  გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 454, 472

ბულღადარისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 23, 141, 196, 277, 300, 474

ბულღაზასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 490

ბულყულასძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 271

ბუნიადისძეგურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი, გვ. 281, 411