გვარები ლეჩხუმში


კაბოსნიძეალპანა, ზოგიში, საირმე, ცაგერი

 

კაკიტაძეზოგიში, ორხვი, საირმე

 

კანაჩაძელაილაში, ლასურიაში

 

კვენეტაძეგაგულეჩი, კურცობი, ლასურიაში, ლაჯანა, ორბელი, ცაგერი

 

კვირიკაშვილიალპანა , აღვი, გვესო, დეხვირი, ლარჩვალი, ლაჯანა, მახაში, ორბელი, ჩხუტელი, ცაგერი

 

კოპალიანიაღვი, ბარდნალა, გვესო, დეხვირი, ზარაგულა, ზუბი, თაბორი, ლუხვანო, მახაში, ნასპერი, ოფიტარა, ოყურეში, ტვიში, ქულბაქი, ჩქუმი, ჩხუტელი, ცაგერი, წიფერჩი, ჭალისთავი