გვარები ლეჩხუმში


აბაშიძე - ლაცორია, ლესინდი, მცხეთა, წილამიერი

 

აკობიძეზუბი, ისუნდერი, ნასპერი, ორბელი, ოყურეში, მახურა, ცაგერი

 

ალავიძეალპანა, ზოგიში, ლასხანა, ლაცორია, ლაჯანა, ლესინდი, ორბელი, საირმე, სურმუში, ტვიში, ცაგერი

 

ამბროლიანიმახურა, ცაგერი

 

არდანიანიმახაში, სანორჩი

 

ასათიანი - აღვი, ბარდნალა, დეხვირი, ზუბი, ისუნდერი, ლაილაში, ლარჩვალი, ლასურიაში, მახაში, ნასპერი, ორხვი, სანორჩი, ქორენიში, ცაგერი, ტვიში, წიფერჩი, ჭალისთავი, ხოჯი

 

ასამბიანიდეხვირი

 

ახვლედიანიალპანა, აღვი, გაგულეჩი, გვესო, დეხვირი, ზოგიში, თაბორი, კენაში, ლაილაში, ლასხანა, ლაცორია, ლაჯანა, ლესინდი, მახაში, ნასპერი, ორბელი, ოყურეში, სანორჩი, სპათაგორი, ტვიში, უცხერი, ქორენიში, ღვირიში, ჩქუმი, ჩხუტელი, ცაგერი, წიფერჩი, ხოჯი