გვარები იმერეთში


გიორბელიძე - წყალტუბო

 

გოდუაძე - ქუთაისი, წყალტუბო

 

გურასაშვილი - საჩხერის რაიონი

 
გაბადაძე - გურნა, ზარათი  
გაბაძე - ბაჯითი, ზოდი, ითხვისი, სარეკი, ქორეთი 
გაბედავა - გეგუთი, მუხაყრუა, ოფეთი 
გაბელაშვილი - სიმონეთი, ძმუისი  
გაბეხაძე - ვარძია, თერჯოლა, სვირი, ცხრაწყარო, ხონი 
გაბირიძე - ხიდარი 
გაბისონია - ქუთაისი 
გაბრიაძე - ძუყნური 
გაბრიჭიძე - გოგნი, გოდოგანი, ზედუბანი, კვალითი, მუხურა, ჩხარი, ჭალა 
გაბუნია - გეგუთი, დიხაშხო, ზედა ბაში, ინაშაური, სამტრედია, საქარა, უკანეთი, ღორეშა, შუამთა, ჩხერი, ჭალატყე, ჭყვიში 
გაგავა - მოხვა 
გაგნაძე - წისქვილი 
გაგნიძე - არგვეთი, ითხვისი, ილემი, სავანე, ქორეთი, ქუთაისი 
გაგოშიძე - გეგუთი, ვარძია, ღორეშა 
გაგუა - გამოჩინებული, დიდი ჯიხაიში, საჯავახო 
გავაშელაშვილი - ღვანკითი 
გალდავა - სამტრედია, ღანირი, ხონი 
გალდავაძე - ივანდიდი 
გამგებელი - საყულია, ჭორვილა 
გამგონეიშვილი - მაღლაკი, ოფშკვითი 
გამეზარდაშვილი - ეწერი, რუფოთი, რცხილათი, ჩხარი 
გამთენაძე - გურნა, სოჩხეთი, ცუცხვათი 
გამრეკელაშვილი - კიცხი, სავანე, სვირი, უბისა 
გამსახურდაშვილი - ითხვისი 
გამსახურდია - საზანო 
გამსახურიშვილი - ითხვისი 
გამყრელიძე - ზედუბანი, ზოდი, ობჩა, ღანირი 
გამცემლიძე - მაქათუბანი 
განუგრავა - ქუთაისი 
გარბანელიძე - ძეძილეთი 
გარუჩავა - დიდი ჯიხაიში 
გარშენიძე - ხორითი 
გაფრინაშვილი - არგვეთა 
გაფრინდაშვილი - არგვეთა, დარკვეთი, თაბაგრები, კორბოული, მღვიმევი, სარეკი, შუქრუთი, ჩხირაული, წირქვალი, ჯალაურთა 
გაჩეჩილაძე - ილემი, მარტოთუბანი, მაქათუბანი, საწაბლე, სვერი, ცხრაწყარო, წევა 
გაჩკუდურეიშვილი - ფერსათი 
გებუაძე - ოდილაური 
გეგელაშვილი - კურსები, მესხეთი 
გეგელია - ჯიხაიში 
გეგენავა - ქუთაისი 
გეგეშიძე - ლაშე, მაქათუბანი, სარგვეში, საყულია, ჭაგანი, ჭყვიში 
გეგეჭკორი - ხონი 
გეგია - ღანირი 
გეგეშიძე - საყულა, ჭყვიში 
გეგიძე - ტობანიერი 
გეგუჩია - დიდი ჯიხაიში 
გეგუჩაძე - გამოჩინებული, გუბი, დიდი ჯიხაიში, საჯავახო 
გელაზანია - დიდი ჯიხაიში, სამტრედია, ჯიხაიში 
გელაშვილი - ლაშე, მანდაეთი, სარგვეში, ჩხირაული, წუვა 
გელაძე - ახალდაბა, გურნა, ვანი, სამტრედია, საქარა, საყულია 
გელბაკიძე - გოდოგანი 
გელბაქიძე - გოდოგანი, რიონი 
გელბახიანი - დუნთა, ითხვისი, საირხე, ქორეთი 
გელეიშვილი - სამტრედია 
გელენიძე - ახალბედისეული, კონტუათი, საზანო, ძლოურ, დანეთი, ხონი 
გელოვნიძე - საზანო 
გელხუიძე - ხანი 
გენებაშვილი - არგვეთი, ქუთაისი 

გენძეხაძე - ქუთაისი, ხონი

 
გერაძე - ქვედა ბაში 
გერგაია - ჯიქთუბანი 
გერსამია - ყუმური 
გეფერიძე - ოფეთი, საჯავახო 
გეწაძე - დაბაძველი, თერჯოლა, კვალითი, ობჩა, საქარა, სვირი 
გვადიბაძე - სიმონეთი, ფუთი 
გვალია - ზოვრეთი, ღანირი, ჩხირაული 
გვამბერიძე - ფარცხანაყანევი 
გვანცელაძე - დიდი ჯიხაიში, ოფშკვითი, უკანეთი 
გვარაკიძე - ნაბოსლვეი 
გვარამაძე - მარელისი 
გვარუციძე - ითხვისი 
გვახარია - ვარძია 
გველებიანი - ამაშუკეთი 
გველესიანი - ვარძია, თერჯოლა, თვალუეთი, ოფშკვითი, რგანი, საქარა, სიმონეთი, შროშა, წაბლარასხევი, ხორითი 
გვენეტაძე - დაბაძველი, ეწერი, მუხაყრუა, რუფოთი, სიმონეთი 
გვენცაძე - რუფოთი, ხონი 
გვეტაძე - ქუთაისი, ციხია, ჭოგნარი 
გვეხიძე - ჭალა 
გვიანიძე - არგვეთი, ირტავაზა 
გვილავა - ღანირი 
გვინჩიძე - სიმონეთი 
გვინჯილია - ზოვრეთი 
გვიჯაბიძე - ოდილაური 
გვრიტიძე - ვარძია 

გიგატაძე - ტოლები

 
გიგაშვილი - ვარდიგორა, ზეგანი, მუხურა, საზანო, სკანდე, ჩხარი, ცხრაწყარო, ძევრი 
გიგიაძე - გეგუთი, პატრიკეთი 
გიორგაძე - არგვეთა, ბზვანი, ვაკისუბანი, ვანი, ზოდი, კლდეეთი, კურსები, მანდიკორი, მიროწმინდა, მუხაყრუა, რუფოთი, საზანო, საჯავახო, სვირი, სიმონეთი, სპეთი, ტობანიერი, ქუთაისი, ღარიხევი, ყუმური, ძევრი, ჭოგნარი, ჯალაურთა 
გიორგიძე - ხანი 
გიორგობიანი - ბობოთი, ზეგანი, ინაშაური, ქუთაისი 
გიორხელიძე - ძეძილეთი 
გრიგოლაშვილი - წყალტუბო 
გლოველი - ზესტაფონი 
გლუნჩაძე - ილემი, საბე 
გლუჩაიძე - სარგვეში 
გობაძე - საქარა 
გობიანი - საბე 
გობრომიძე - ჭყვიში 
გობრონიძე - ჭყვიში 
გოგაბერაძე - შუამთა 
გოგავა - ნოღა, პატარა ჯიხაიში, ხონი 
გოგალაძე - არგვეთი, კორბოული, მანდაეთი, მოძვი, ნერგეეთი, რგანი, ჩხერი, ხონი 
გოგალიძე - არგვეთი 
გოგატიშვილი - ითხვისი, კორბოული, მერჯევი, ქორეთი, ჭორვილა 
გოგაძე - ვანი, შუამთა 
გოგბერაშვილი - ვარდიგორა, კაცხი, როდინაული, რუფოთი, საზანო 
გოგბერაძე - ილემი 
გოგელაშვილი - ძმუისი 
გოგელაძე - სიმონეთი 
გოგელიძე - ობჩა, ძევრი 
გოგესაშვილი - ქორეთი 
გოგიაშვილი - რუფოთი, საქარა 
გოგიბერიძე - გუბი, ღანირი, შუამთა 
გოგილიძე - ამაშუკეთი 
გოგინაძე - დიხაშხო 
გოგისვანა - მაღლაკი, საყულია 
გოგისვანაძე - მაღლაკი 
გოგისვანიძე - მაღლაკი, საყულია 
გოგიტაური - გამოჩინებული, საჯავახო 
გოგიტაძე - ნოღა, საჯავახო 
გოგიტოური - გამოჩინებული 
გოგიშვილი - ზოვრეთი, მუხაყრუა, ოფეთი, სამტრედია, საჯავახო 
გოგიჩაძე - ზოვრეთი, მუხურა 
გოგიძე - გუმბრა, ქვილიშორი, ყუმისთავი, ძეძილეთი 
გოგიჯანაშვილი - ქუთაისი 
გოგიჯანოვი - ქუთაისი  
გოგლიჩაძე - რიონი 
გოგლიჩიძე - გოდოგანი, ქუთაისი, ძლოურ, დანეთი, ჯვარისა 
გოგნაძე - ბაღდადი, მუჯირეთი, საყულია, სკანდე, ფერსათი, ჩრდილი  
გოგნიძე - სკანდე 
გოგობერიშვილი - ირტავაზა 
გოგოლავა - ხონი 

გოლუბიანი – ამაშუკეთი, ბორითი, საქასრია, ქუთაისი, ღორეშა, შორაპანი, ხარაგოული

 
გოგოლაშვილი - კურსები, მათხოჯი, ნაგარევი, ძევრი, ჭოგნარი, ხონი 

გოგონაძე - დიდი ჯიხაიში, საყულია, ქუთაისი, წყალტუბო

 
გოგორიშვილი - ბზვანი, დიხაშხო, ვანი, ინაშაური, საქარა, ქუთაისი  
გოკიელი - ქუთაისი 
გოლაძე - ზესტაფონი, ხონი  

გოლოძე - ტყიბული, ქუთაისი, ძუყნური

გორგიძე - ტყიბული, ქუთაისი

გოჩელაშვილი - ტყიბული, ქუთაისი, წყნორი

 
გოცაძე - ვარდიგორა, ზესტაფონი, თავასა, ცხრაწყარო, ჭიათურა, ხრეითი 
გუნიავა - ზესტაფონი, კვალითი, ქუთაისი 
გუბელაძე - გორისა, გუმბრა, ზეკარი, ლაშია, პატრიკეთი, საყულია, ფარცხანაყანევი, ჩუნეში, ძუყნური, წყალტუბო 
გუბელიძე - ძუყნური 
გუბერიძე - კვალითი 
გულდედავა - სამტრედია, წყალტუბო 

გორდაძე - კუხი, ქუთაისი

 

გურჯაძე - საზანო

გურჯიძე - ბიღა, თავასა, საზანო

 

გურეშიძე - გუმბრა, სკანდე, ჭალატყე, ჭოგნარი, ხონი (ხ), ხორითი